Go to navigation

Medlem

Elisabeth Schjølberg

Medlem i utskott, Medlem i avdelningsstyrelse
Klimat och miljö , Norska avdelningen (styrelsen) 
Organisation:Rådgivende Ingeniørers Forening RIF
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 92687697
E-post:elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no
Hemsida:www.rif.no