Go to navigation

Arja Holopainen, Trafiksäkerhetsforskare

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Liikennevakuutuskeskus
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 40 4504 531
E-post:arja.holopainen@vakes.fi
Hemsida:www.lvk.fi