Go to navigation

Medlem

Liv Inger Duaas

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 90741438
E-post:liv-inger.duaas@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no