Go to navigation

Viljhjálmur Ásgeirsson

Medlem i utskott
Utformning 
Organisation:VSÓ ráðgjöf
Postnummer och -ort:Island
Telefon:+3545859000
E-post:vaa@vso.is
Hemsida:www.vso.is