Go to navigation

Medlem

Marianne Klint, Miljöutredare

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:WSP Sverige AB
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 010-722 84 48
Mobiletel.:+46 072-732 4003
E-post:marianne.klint@wspgroup.se
Hemsida:www.wspgroup.se