Go to navigation

Medlem

Catharina Smiderstedt, Trafiksäkerhetskonsulent

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Ålands landskapsregering
Postnummer och -ort:Finland
E-post:Catharina.Smiderstedt@regeringen.ax
Hemsida:www.regeringen.ax/