Go to navigation

Medlem

Anders Brandén Klang, Kvalificerad utredare

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:Trafikanalys
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 010-414 42 08
Mobiletel.:+46 076-128 74 30
E-post:anders.brandenklang@trafa.se
Hemsida:www.trafa.se