Go to navigation

Hanna Strömmer, Trafikplanerare

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Helsingfors stad
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 9 310 37106
E-post:hanna.strommer@hel.fi
Hemsida:www.hel.fi