Go to navigation

Medlem

Eira Järviluoma, Miljöplanerare

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:Lapplands ELY-central
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 40 535 0943
E-post:eira.jarviluoma@ely-keskus.fi
Hemsida:www.ely-keskus.fi