Go to navigation

 

Kom med forslag temaer for periode 2020-2024

NVF er i gang med at planlægge den kommende fireårsperiode (2020-2024). I den forbindelse inviteres du til at indsende forslag til faglige temaer for periode 2020-2024. Deadline er 1. april 2019.

Temaerne vil danne baggrund for NVF’s strategi for 2020-2024. De vil også danne baggrund for organiseringen af arbejdet i udvalg, ad hoc grupper med mere. Der nedsættes ikke udvalg (ad hoc grupper eller andet) for fagområder, der ikke er meldt temaer ind inden for.

Du må meget gerne sende flere forslag, og du må meget gerne benytte nedenstående skabelon:

  1. Titel
  2. Beskriv temaet
  3. Hvorfor er det nævnte tema vigtigt?
  4. Hvilke kompetencer skal helst bidrage, hvis temaet skal belyses bedst muligt?
  5. Hvordan vurderer du, at NVF bedst organiserer en indsats omrking temaet? (F.eks. en arbejdsgruppe, konference, seminar etc.

Temaerne skal helst være så konkrete som muligt. Her finder du skabelonen på dansk og engelsk i wordformat.

NVF har roterende formandskab. Danmark får formandskabet i 2020-24, og NVF’s danske afdeling har hyret Rambøll Management Consulting til at hjælpe med opgaven med at udvikle en strategi for perioden. De udfyldte skemaer skal derfor sendes til: seniorkonsulent Johan Winberg (JOWIN@ramboll.com) med kopi til NVF-sekretær i den danske NVF-afdeling Marianne Worm (mwo@vd.dk).

Vi forventer at tage flere forskellige organiseringsformer i anvendelse og lade organiseringen afhænge af, hvad der passer bedst i forhold til det enkelte tema. Nogle temaer vil således egne sig til en mindre ad hoc gruppe, der måske nedsættes for en kortere periode, mens andre temaer til egne sig bedst til en stående udvalg, der nedsættes for hele perioden, etc.

Tidsplan 

1. April 2019: Frist for indsendelse af temaer

April-Juni 2019: Analyse af temaer og udkast til NVF-strategi 2020-2024

12. juni 2019: NVF’s Forbundsstyrelse behandler første udkast til strategi 2020-2024

November 2019: NVF’s Forbundsstyrelse vedtager den endelige version af strategi 2020-2024

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte seniorkonsulent Johan Winberg (JOWIN@ramboll.com), 

+45 51612327, eller til NVF-sekretær i den danske NVF-afdeling Marianne Worm (mwo@vd.dk), +45 72443373.