Go to navigation

 

Via Nordica
 10-12 juni 2020
 Malmö Sverige
 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

 

(In English below)

 

Kongressen Via Nordica ordnas i Malmö, Sverige av Nordiskt vägforum NVF. NVF är ett branschsamarbete med medlemmar från både näringsliv och offentlig sektor. Visionen är ”Expertise without frontiers”. Vi utbyter information, kunskap, erfarenheter och ”best practise” mellan de nordiska länderna. Arbetet inom NVF organiseras i fyraårsperioder och varje period avslutas med kongressen Via Nordica. Sverige leder arbetet under perioden fram till Via nordica-kongressen i Malmö i juni 2020. 

Kongressen är öppen för experter från länder utanför Norden som vill dela våra erfarenheter och ge internationella perspektiv till det nordiska innehållet. Kongressen hålls på Clarion Hotel & Congress på Malmö Live i centrala delarna av Malmö, Sverige. 

Temat för kongressen är:
"Future mobility - sustainable ways"

Anmälan är inte öppen, men om du har frågor ta gärna kontakt med Jonas Bäck, kommunikationsansvarig inom NVF; jonas.back@trafikverket.se

 

 

 

Via Nordica
 10-12 june 2020
 Malmö Sweden
 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

 

The congress Via Nordica is organised by the Nordic Road Association (NVF). NVF is an industry collaboration with members from both the public and the private sectors, and has around 320 member organisations in the Nordic countries. Our vision is - Expertise without frontiers. We exchange information, knowledge, experiences, and best practices among the Nordic countries. Work in NVF is organised in 4-year periods which culminate in a congress. Sweden leads the work towards the Via Nordica congress in Malmö 2020.

The congress is open to experts beyond the Nordic countries, who would like to share our experience and bring an international element to this Nordic Congress. Via Nordica 2020 will take place at Clarion Hotel & Congress, Malmö Live close to the city centre in Malmö, Sweden.

NVF's mission is to promote development in the road and transport sector through cooperation among professionals in Denmark, the Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 

Theme for the congress is: "Future mobility - sustainable ways"

Registration is not open, but if you have any questions, please contact Jonas Bäck, communication officer at NVF: jonas.back@trafikverket.se