Go to navigation

Hedi Rasul, stipendiat 2015
Doktorsavhandling: Water in Roads: Flow Paths and Pollutant Spread
Disputation: 1 juni 2018, KTH Stockholm

Annelie Carlson, stipendiat 2016
Mätvagn för rullmotstånd, buller och partiklar - En förstudie av möjligheter och hinder

Jiqing Zhu, stipendiat 2016
Storage stability and phase separation behaviour of polymer-modified bitumen: characterization and modelling 

Henriette Wallén Warner, stipendiat 2015
Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon 

Disa Thureson, stipendiat 2014
How large losses does uncertainty in cost-benefit analysis imply?, Centre for Transport Studies, Stockholm, 2015

Lisa Weimann, stipendiat 2014
Examensarbete: Utsläpp från tunnelsprängning till ytvatten: med fallstudier vid Gerumstunneln och Ulricehamnstunneln, Göteborgs universitet, Inst för biologi och miljövetenskap, 2014

Tomas Högberg, stipendiat 2013
Avhandling: Ett stycke på väg. Naturaväghållning  med lotter i Västmanlands län ca 1750-1850.
Disputation: 27 februari kl. 13 i Sal X, Universitetshuset, Uppsala

Johan Folkesson, stipendiat 2012
Vacker & Säker ? - en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö
ISBN 9789163774904.
Boken är utgiven av terraism och kan beställas direkt från författaren eller via Bokus.

John Bengtsson & Eric Claesson:

Undersökning av rutinen för läkare kring dokumentation och bedömning av bilkörning efter Stroke/TIA

Godecke-Tobias Blecken:
Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong: fältförsök