Go to navigation

Nordiskt Vägforum (NVF) (Nordiska Vägtekniska Förbundet fram till mars 2008) bildades i Stockholm den 19e juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit med från starten och Färöarna kom med 1975.

De 80 åren firades vid en middag på Operaterrassen i samband med förbundsmötet i Stockholm den 25e november.  I samband med middagen fanns en mindre utställning med foton från förr. Under kvällen fick vi lyssna till Trafikverkets kör, fick reflektioner från Pär-Håkan Appel om hans 40-åriga NVF-engagemang och vi fick också höra berättat om hur väghållningen var organiserad förr av Tomas Högberg, universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hedersmedlem Pär-Håkan Appel, tidigare finska Trafikverket och Vägverket, håller tal vid NVF:s jubileumsmiddag.
Foto: Antti Vehviläinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Hedersmedlem Jan Brandborn, tidigare generaldirektör för Banverket och Vägverket.
Foto: Annelie Nylander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universitetslektor Tomas Högberg, Uppsala universitet, berättar om väghållningens historia.
Foto: Gustav Flygt.

Foto: Gustav Flygt.

Pär-Håkan Appel

Foto: Gustav Flygt.
Foto: Gustav Flygt.

Foton från NVF:s historia