Go to navigation

Redovisat arbete efter utdelat stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Stöd utdelat 2015 för projektet "Nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage"
Jonatan Gehandler, Peter Karlsson & Lotta Vylund (2016)
Risker med nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage

Stöd utdelat 2015 för projektet "Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering"
Höskuldur Kröyer, Jenny Eriksson & Åsa Forsman (2017)
Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering