Go to navigation

Nordiskt Vägforum, svenska avdelningen vill uppmuntra medlemmar i föreningen att söka bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt. Ett stöd till utvecklingsprojekt har därför inrättats.

 

2018 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Nordiskt vägforum, svenska avdelningen, vill uppmuntra medlemmar i föreningen att söka bidrag till utvecklingsprojekt.

Projekt ska innehålla idéer om hur man möter de utmaningar som NVF identifierat i sin strategi

- Säkra och miljövänliga transporter
- Kvalitet och resursoptimala transporter
- Kompetenta och effektiva organisationer
- Innovation och förnyelse

Projektmedel ansöks hos styrelsen och medel delas ut 1 gång per år. Sista ansökningsdag för medel 2018 är 31 augusti. Besked om beviljande sker efter NVF styrelsemöte den 18 september.

Instruktioner och blankett

 

 

2017 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 

2016 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Förenklad testmetod för att avgöra vägbeläggningars damningsbenägenhet.
  Projektledare: Mats Gustafsson, e-post: mats.gustafsson@vti.se
  Organisation: VTI
 • PROLIFE (Prolonging Lifetime of Old Steel and Steel-Concrete Bridges).
  Projektledare: Peter Collin / Victor Vestman, e-post: peter.collin@ramboll.se / victor.vestman@ramboll.se
  Organisation: Luleå Tekniska Universitet, LTU / Ramböll

 

2015 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage.
  Projektledare: Jonatan Gehandler, e-post: jonatan.gehandler@sp.se
  Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering.
  Projektledare: Höskuldur Kröyer.
  Kontaktperson: Åse Svensson, e-post: ase.svensson@tft.lth.se
  Organisation: Lunds tekniska högskola
 • Bilförare med åldersrelaterade nedsättningar - tester och hjälpmedel.
  Projektledare: Birgitta Thorslund, e-post: birgitta.thorslund@vti.se
  Organisation: VTI

 

Mer information och ansökningsblankett

Utdelade stöd till förstudier och utvecklingsprojekt