Go to navigation

Nordiskt Vägforum, svenska avdelningen vill uppmuntra medlemmar i föreningen att söka bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt. Ett stöd till utvecklingsprojekt har därför inrättats.

 

2018 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Samspelet mellan gående och cyklister - kan trafiksäkerheten och framkomligheten öka genom förändringar i infrastrukturen?
  Projektledare: Anna Polack, e-post: anna.pollack@sigma.se
  Organisation: Sigma

 

2017 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 

2016 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Förenklad testmetod för att avgöra vägbeläggningars damningsbenägenhet.
  Projektledare: Mats Gustafsson, e-post: mats.gustafsson@vti.se
  Organisation: VTI
 • PROLIFE (Prolonging Lifetime of Old Steel and Steel-Concrete Bridges).
  Projektledare: Peter Collin / Victor Vestman, e-post: peter.collin@ramboll.se / victor.vestman@ramboll.se
  Organisation: Luleå Tekniska Universitet, LTU / Ramböll

 

2015 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage.
  Projektledare: Jonatan Gehandler, e-post: jonatan.gehandler@sp.se
  Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering.
  Projektledare: Höskuldur Kröyer.
  Kontaktperson: Åse Svensson, e-post: ase.svensson@tft.lth.se
  Organisation: Lunds tekniska högskola
 • Bilförare med åldersrelaterade nedsättningar - tester och hjälpmedel.
  Projektledare: Birgitta Thorslund, e-post: birgitta.thorslund@vti.se
  Organisation: VTI

 

Mer information och ansökningsblankett

Utdelade stöd till förstudier och utvecklingsprojekt