Go to navigation

Årsmöte 2019

Elvägar, sopsaltning och effektivt drift- och underhållsarbete var några av ämnena på agendan när den svenska avdelningen av NVF möttes för årsmöte i Stockholm den 20 mars. 

Föredrag i aktuella ämnen och en rapport från NVF-utskottet Drift och underhåll var i fokus på årsmötet. Först ut var Jan Pettersson från Trafikverket som berättade om elvägar. Trafikverket investerar just nu i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov.
 - Elvägar kan vara ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Utvecklingen går ruskigt fort just nu, säger Jan Pettersson, programchef för programmet Elvägar på Trafikverket.

 


2017 års NVF-stipendiat Göran Blomqvist berättade om sin och Anna Niskas forskning kring sopsaltning. Den vanligaste metoden är att först sopa och sen salta cykelbanan. Fördelen är att man slipper att plogade ytor återfryser, och den stora mängden grus som sprids ut. Drygt 30 kommuner sopsaltar idag. Rätt metod kan spara mycket pengar.
 - Nyligen fick jag ett mejl från en svensk kommun som sparat 300 000 kronor tack vare vår forskning, sa Göran Blomqvist.

  

 

 

 

 

 

 

 Mer för pengarna?
Anita Ihs från NVF-utskottet Drift och underhåll berättade om arbetet inom utskottet, bland annat om utmaningar inom kommunalt väg- och gatuunderhåll, och om effekterna på det statliga vägnätets tillstånd och problemen med eftersläpande underhåll. Hur gör man för att få en begränsad budget att räcka till mer? 

- Det kräver bra beslutsunderlag, och mer proaktivt än reaktivt underhåll. Ny digital teknik och innovationer ger stora möjligheter, som exempelvis att använda drönare eller artificiell intelligens, berättade Anita Ihs.

Anita Ihs  

 

 

 

 

 


Under eftermiddagen talade också Lena Erixon om Trafikverkets nationella godstransportstrategi, och Jonas Bäck berättade om planeringen av NVF:s kongress Via Nordica som hålls i Malmö i juni 2020.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna gjordes delades årets stipendium och pedagogiska pris ut.

- Jag uppskattar verkligen att ni uppmärksammar detta. Vi behöver ett nära samarbete mellan lärosäten och myndigheter i branschen, sa Albania Nissan som fick det pedagogiska priset. 

Lena Erixon, Albania Nissan


 

 

 

 


 

Mer om priset kan ni läsa här

NVF:s stipendium delades ut till Manisha Bhardwaj. Det kan du läsa mer om här

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns presentationerna från årsmötet:
Jan Pettersson - Elvägar 

Göran Blomqvist - Sopsaltning av cykelbanor

Anita Ihs - Drift och underhåll

Jonas Bäck - Via Nordica

 Porträttbild Pristagaren Albania Nissan – vinnaren av pedagogiskt pris, foto: Jonas Bäck

Övriga bilder - fotograf: Annelie Nylander

Årsmöteshandlingar 

Protokoll årsmöte
Dagordning för årsmötet
Bokslut 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Årsmöte 2018

NVF:s svenska avdelning möttes i Stockholm den 15 mars för sitt årsmöte. Förutom de formella förhandlingarna fylldes eftermiddagen av föredrag. Ett av dem tog upp det aktuella ämnet om flygets utveckling, i ett föredrag om arbetet i Arlandarådet. 

Karin Hassner och John Hultén i glatt samspråk på NVF:s årsmöte 2018Anders Svensson, kanslichef på Arlandarådet inledde föredragsdelen, där han i sin presentation beskrev arbetet med att stärka Arlanda som nav och storflygplats. Arlandarådet sorterar under Näringsdepartementet och innehåller representanter från både det offentliga Sverige och näringslivet. Arbetet ska leda fram till en ”Färdplan för Arlanda” under 2018 och Anders Svensson påpekade hur många aspekter som ryms i området, allt från terminaler, uppställningsplatser och rullbanor, till luftrum, anslutande transporter och infrastruktur och tillgång till andra flygplatser i Stockholmsregionen. I arbetet berörs frågor som bland annat tillgänglighet och klimatpåverkan.

En av flera frågor efter föredraget berörde den just nu aktuella diskussionen om flygtrafikens klimat- och miljöpåverkan.

– Under arbetet har vi identifierat många intressekonflikter, till exempel tillgänglighet kontra miljö- och klimatpåverkan, men även flygbuller kontra flygets klimatpåverkan, sa Anders Svensson.

På mötet, på Royal Viking Hotel i centrala Stockholm, talade också John Hultén, ordförande för NVF-utskottet ”Transport i städer och transportplanering” och föreståndare för forskningsinstitutionen K2 över punkten ”Likheter och skillnader i planering för stadsomvandling i Norden”. Bland annat tog han sin utgångspunkt i världsutställningen i New York 1939 och jämförde framtidsvisionerna då med de olika visioner som lever parallellt idag, där den ena kan ha bilen i centrum och den andra bilen i periferin.

Vägteknologiutskottets Martin Wiström, till vardags på Ramböll, fortsatte med punkten ”Klimatpåverkan i asfaltbranschen – hur kan vi nå klimatmålen?” och passade på att göra reklam för utskottets seminarium i Stockholm i april 2018. I föredraget gav han en lägesrapport om hur arbetet i asfaltbranschen går framåt, med att minska klimatutsläppen och berömde där branschen för att den själv driver utvecklingen framåt i flera frågor.– Störst påverkan har helt klart tillverkningen. Bara genom att optimera den kan man minska utsläppen till hälften, sa han. Han påpekade också vilken viktig roll NVF kan spela för utvecklingen i branschen.Avslutande föredrag höll Karin Hassner, på WSP, och medlem i NVF-utskottet Trafiksäkerhet och transporter. Hon berättade om ”Autonoma transporter och trafiksäkerhet” och tog bland annat upp försök med självkörande bussar i Finland, där man gjort undersökningar bland resenärerna. 95 procent upplever resan som en positiv upplevelse.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid, delades NVF:s pedagogiska pris ut till KTH-läraren Anders Wengelin och stipendiet ut till KTH-doktoranden Sofia Eckersten ut (se separata artiklar).

 

Foto: Karin Hassner och John Hultén i glatt samspråk

Fotograf: Jonas Bäck

 

Kontakta Annelie Nylander annelie.nylander@trafikverket.se om du vill ta del av de presentationer som hölls under eftermiddagen.

Årsmöteshandlingar 

Protokoll årsmöte 2018
Dagordning för årsmötet
Bokslut 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

 

 

 

Årsmöte 2017

Indragna körkort och sopsaltning två av ämnena på svenska årsmötesdagen

Den svenska delen av NVF träffades onsdagen den 15 mars för att bland annat hålla årsmöte och dela ut 2017 års stipendium och pedagogiska pris. Förra årets stipendiater och pristagare föreläste också och det blev en dag med flera intressanta ämnen.

Efter att vice ordförande Svante Hagman från NCC hälsat välkommen inleddes programmet med att projektchefen för Förbifart Stockholm, Johan Bantmark från Trafikverket, gav de omkring 40 medlemmarna en inblick i nuläget av projektet, ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. Förbifarten ska öppna 2026 och just nu är det stort fokus på tunneldrivning i projektet. Totalt kommer Förbifart Stockholm ha omkring 50 kilometer tunnel.

Andre talare var Tapio Tourula från finska Trafikverket som talade om nordisk trafiksamverkan inom krisberedskap. Tapio Tourola som varit utlånad till svenska Trafikverket under ett halvår berättade bland annat om de historiska traditionerna av nordiskt samarbete som funnits och som nu får fortsätta bland annat inom försvarsmakterna och krisberedskapen. Han talade bland annat om hur beroende Finland är av en tryggad luftfart och sjöfart vid en eventuell kris.

Under eftermiddagen delade svenska NVF ut sitt pedagogiska pris till Ebrahim Parhamifar vid Lund Tekniska Högskola LTH samt sitt stipendium till Göran Blomqvist, forskare vid VTI, Statens Transport och trafikforskningsinstitut. Göran Blomqvist kommer att fortsätta sin forskning kring vidareutveckling av sopsaltningsmetoden för bättre vinterdrift av cykelvägar. Sopsaltningsmetoden används idag av 26 svenska kommuner, men fortfarande är kunskapen grund och det finns mycket att lära berättade Göran Blomqvist.

Innan årsmötesförhandlingarna tog vid fick också två av förra årets stipendiater berätta om hur deras arbete gått. VTI-forskaren Jonna Nyberg har studerat vilka välfärdskonsekvenser som drabbar individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall. Konsekvenserna kan till exempel vara minskade sociala relationer och sämre hälsa, isolering och risk för arbetslöshet. Forskningen fortsätter nu med en fördjupad studie som finansieras av Transportstyrelsen.

Sist ut bland talarna var stipendiaten Heiner Körnich från SMHI som berättade om det projekt han gjort med att utvärdera miljödata från fordonsbaserade nätverk där data samlats in från taxibilar i Göteborg. Bland annat studerade han det lokala väder som uppstår vid vägar, så kallad mikrometeorologi. Nästa steg i forskningen skulle kunna vara att använda data från fordonsnätverk i arbetet med att göra väderprognoser, berättade Heiner Körnich.

Kvällen fortsatte med traditionella årsmötesförhandlingar och därpå följande middag på Royal Viking hotel i Stockholm som var platsen för årets möte.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning 
Protokoll 
Bilaga 1: Deltagarlista
Bilaga 2: Bokslut 2016 med verksamhetsberättelse
Bilaga 3: Revisionsberättelse 2016
Bilaga 4: Verksamhetsplan NVF 2017
Bilaga 5, Stadgar NVF, Svenska avd, rev 2017-03-15
Bilaga 6: Budget 2016 och 2017

Göran Blomqvist, VTI, mottar NVF:s stipendium av NVF:s ordförande Lena Erixon.

Göran Blomqvist, VTI, NVF:s stipendiat 2017 och NVF:s ordförande Lena Erixon. 

 

 

Ebrahim Parhamifar, Lunds tekniska högskola, mottagare av NVF:s pedagogiska pris 2017.
 

Johan Brantmark

 

 

 

 

 

 

Johan Brantmark, Trafikverket, talar om Förbifart Stockholm.

 

 

 

 

Tapio Tourula, Trafiksäkerhetsverket i Finland, talade om nordisTapio Tourulak trafiksamverkan inom krisberedskapen. 

 

Foton: Catharina Arvidsson (Bild 1-2), Annelie Nylander (Bild 3), Jonas Bengtsson (Bild 4).

Årsmöte 2016

Den 2 mars 2016 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Piperska Muren i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Stipendier delades ut till:

  • Annelie Carlson, VTI, Utveckling av mätvagn för samtidig mätning av rullmotstånd, luftkvalitet och buller - Förstudie om möjlighet och hinder 
  • Ignacio Gonzalez, Sweco Civil AB, Methods for evaluating damaged bridges future condition based on monitored changes in response.
  • Heiner Körnich, SMHI, Assessing environmental measurements from vehicle-based networks.
  • Jonna Nyberg, VTI, Välfärdskonsekvenser för individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall: en kompletterande studie till FoU-projekt om testmetod för bedömning av körförmåga hos individer med synfältsdefekter.
  • Jiqing Zhu, KTH, Development of a user-friendly tool for predicting storage stability of polymer modified bitumen.

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:

  • Conny Svensson, Lunds Tekniska Högskola.
    Conny Svensson undervisar och forskar inom ämnesområdet tillämpad geologi.

Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet och den efterföljande middagen.

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning
Protokoll
Deltagarförteckning, bilaga 1
Bokslut m verksamhetsberättelse, bilaga 2
Utskottens verksamhetsberättelser 2015, bilaga till verksamhetsberättelsen
Revisionsberättelse, bilaga 3
Verksamhetsplan för NVF 2016Verksamhetsplan för NVF 2016, bilaga 4
Reviderade stadgar, bilaga 5
Budget 2016, bilaga 6

Ordförande Lena Erixon överlämnar stipendium till Annelie Carlson, VTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Lena Erixon överlämnar stipendium till
Annelie Carlson, VTI.

Reza Haghani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Haghani, Chalmers, stipendiat 2015.

 

Årsmöte 2015

Den 12 februari 2015 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Hotell Scandic Klara i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

 Stipendier delades ut till:

- Vania A Ceccato, KTH, Theft of and from goods transport in Sweden: what do we know about this and its prevention?
- Gabriella Eriksson, VTI, Kommunikation av hastighetens konsekvenser för bilister
- Anders Gudmarsson, KTH, Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvensresponsfunktionerna av asfaltsprovkroppar
- Reza Haghani, Chalmers tekniska högskola, Sustainable construction and upgrading bridges using advanced Composite materials
- Annika Jägerbrand, VTI, Hållbar utveckling av vägbelysning
- Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet, Regional återvinning av jord och bergmaterial
- Hedi Rasul, KTH, Moisture Dynamics in road structure: road and groundwater interaction
- Poja Shams Hakimi, Chalmers tekniska högskola, Deltagande i konferensen Nordic Steel 2015 i Tammerfors
- Henriette Wallén Warner, VTI, Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar 

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:
- Lotta Cederfeldt, Malmö stad
- Nils Petter Gregersen, VTI

Alla stipendiater har lämnat in en kortfattad beskrivning av vad stipendiet ska användas till. Klicka på länkarna ovan för att kunna läsa dessa.

Ett femtiotal medlemmar deltog i årsmötet som avslutades med gemensam middag på restaurang Fisk.

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning
Protokoll
Deltagarförteckning (Bilaga 1)
Bokslut med verksamhetsberättelse (Bilaga 2)
Utskottens verksamhet (Bilaga till verksamhetsberättelsen)
Revisionsberättelse (Bilaga 3)
Verksamhetsplan 2015 (Bilaga 4)
Budget 2015 (Bilaga 5)

 

 Stipendiater och pristagare 2015.

 

NVF-medlemmar på årsmötet 2015.