Go to navigation

Årsmöte 2018

Välkommen till NVF:s årsmöte den 15 mars i Stockholm. Mötet äger rum på hotell Royal Viking, Vasagatan 1 i Stockholm.

Här finns programmet för eftermiddagen

Årsmöteshandlingar

Dagordning för årsmötet
Bokslut 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

 

 

Årsmöte 2017

Indragna körkort och sopsaltning två av ämnena på svenska årsmötesdagen

Den svenska delen av NVF träffades onsdagen den 15 mars för att bland annat hålla årsmöte och dela ut 2017 års stipendium och pedagogiska pris. Förra årets stipendiater och pristagare föreläste också och det blev en dag med flera intressanta ämnen.

Efter att vice ordförande Svante Hagman från NCC hälsat välkommen inleddes programmet med att projektchefen för Förbifart Stockholm, Johan Bantmark från Trafikverket, gav de omkring 40 medlemmarna en inblick i nuläget av projektet, ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. Förbifarten ska öppna 2026 och just nu är det stort fokus på tunneldrivning i projektet. Totalt kommer Förbifart Stockholm ha omkring 50 kilometer tunnel.

Andre talare var Tapio Tourula från finska Trafikverket som talade om nordisk trafiksamverkan inom krisberedskap. Tapio Tourola som varit utlånad till svenska Trafikverket under ett halvår berättade bland annat om de historiska traditionerna av nordiskt samarbete som funnits och som nu får fortsätta bland annat inom försvarsmakterna och krisberedskapen. Han talade bland annat om hur beroende Finland är av en tryggad luftfart och sjöfart vid en eventuell kris.

Under eftermiddagen delade svenska NVF ut sitt pedagogiska pris till Ebrahim Parhamifar vid Lund Tekniska Högskola LTH samt sitt stipendium till Göran Blomqvist, forskare vid VTI, Statens Transport och trafikforskningsinstitut. Göran Blomqvist kommer att fortsätta sin forskning kring vidareutveckling av sopsaltningsmetoden för bättre vinterdrift av cykelvägar. Sopsaltningsmetoden används idag av 26 svenska kommuner, men fortfarande är kunskapen grund och det finns mycket att lära berättade Göran Blomqvist.

Innan årsmötesförhandlingarna tog vid fick också två av förra årets stipendiater berätta om hur deras arbete gått. VTI-forskaren Jonna Nyberg har studerat vilka välfärdskonsekvenser som drabbar individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall. Konsekvenserna kan till exempel vara minskade sociala relationer och sämre hälsa, isolering och risk för arbetslöshet. Forskningen fortsätter nu med en fördjupad studie som finansieras av Transportstyrelsen.

Sist ut bland talarna var stipendiaten Heiner Körnich från SMHI som berättade om det projekt han gjort med att utvärdera miljödata från fordonsbaserade nätverk där data samlats in från taxibilar i Göteborg. Bland annat studerade han det lokala väder som uppstår vid vägar, så kallad mikrometeorologi. Nästa steg i forskningen skulle kunna vara att använda data från fordonsnätverk i arbetet med att göra väderprognoser, berättade Heiner Körnich.

Kvällen fortsatte med traditionella årsmötesförhandlingar och därpå följande middag på Royal Viking hotel i Stockholm som var platsen för årets möte.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning
Protokoll
Bilaga 1: Deltagarlista
Bilaga 2: Bokslut 2016 med verksamhetsberättelse
Bilaga 3: Revisionsberättelse 2016
Bilaga 4: Verksamhetsplan NVF 2017
Bilaga 5, Stadgar NVF, Svenska avd, rev 2017-03-15
Bilaga 6: Budget 2016 och 2017

Göran Blomqvist, VTI, mottar NVF:s stipendium av NVF:s ordförande Lena Erixon.

Göran Blomqvist, VTI, NVF:s stipendiat 2017 och NVF:s ordförande Lena Erixon. 

 

 

Ebrahim Parhamifar, Lunds tekniska högskola, mottagare av NVF:s pedagogiska pris 2017.
 

Johan Brantmark

 

 

 

 

 

 

Johan Brantmark, Trafikverket, talar om Förbifart Stockholm.

 

 

 

 

Tapio Tourula, Trafiksäkerhetsverket i Finland, talade om nordisTapio Tourulak trafiksamverkan inom krisberedskapen. 

 

Foton: Catharina Arvidsson (Bild 1-2), Annelie Nylander (Bild 3), Jonas Bengtsson (Bild 4).

Årsmöte 2016

Den 2 mars 2016 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Piperska Muren i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Stipendier delades ut till:

  • Annelie Carlson, VTI, Utveckling av mätvagn för samtidig mätning av rullmotstånd, luftkvalitet och buller - Förstudie om möjlighet och hinder 
  • Ignacio Gonzalez, Sweco Civil AB, Methods for evaluating damaged bridges future condition based on monitored changes in response.
  • Heiner Körnich, SMHI, Assessing environmental measurements from vehicle-based networks.
  • Jonna Nyberg, VTI, Välfärdskonsekvenser för individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall: en kompletterande studie till FoU-projekt om testmetod för bedömning av körförmåga hos individer med synfältsdefekter.
  • Jiqing Zhu, KTH, Development of a user-friendly tool for predicting storage stability of polymer modified bitumen.

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:

  • Conny Svensson, Lunds Tekniska Högskola.
    Conny Svensson undervisar och forskar inom ämnesområdet tillämpad geologi.

Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet och den efterföljande middagen.

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning
Protokoll
Deltagarförteckning, bilaga 1
Bokslut m verksamhetsberättelse, bilaga 2
Utskottens verksamhetsberättelser 2015, bilaga till verksamhetsberättelsen
Revisionsberättelse, bilaga 3
Verksamhetsplan för NVF 2016Verksamhetsplan för NVF 2016, bilaga 4
Reviderade stadgar, bilaga 5
Budget 2016, bilaga 6

Ordförande Lena Erixon överlämnar stipendium till Annelie Carlson, VTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Lena Erixon överlämnar stipendium till
Annelie Carlson, VTI.

Reza Haghani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Haghani, Chalmers, stipendiat 2015.

 

Årsmöte 2015

Den 12 februari 2015 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Hotell Scandic Klara i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

 Stipendier delades ut till:

- Vania A Ceccato, KTH, Theft of and from goods transport in Sweden: what do we know about this and its prevention?
- Gabriella Eriksson, VTI, Kommunikation av hastighetens konsekvenser för bilister
- Anders Gudmarsson, KTH, Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvensresponsfunktionerna av asfaltsprovkroppar
- Reza Haghani, Chalmers tekniska högskola, Sustainable construction and upgrading bridges using advanced Composite materials
- Annika Jägerbrand, VTI, Hållbar utveckling av vägbelysning
- Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet, Regional återvinning av jord och bergmaterial
- Hedi Rasul, KTH, Moisture Dynamics in road structure: road and groundwater interaction
- Poja Shams Hakimi, Chalmers tekniska högskola, Deltagande i konferensen Nordic Steel 2015 i Tammerfors
- Henriette Wallén Warner, VTI, Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar 

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:
- Lotta Cederfeldt, Malmö stad
- Nils Petter Gregersen, VTI

Alla stipendiater har lämnat in en kortfattad beskrivning av vad stipendiet ska användas till. Klicka på länkarna ovan för att kunna läsa dessa.

Ett femtiotal medlemmar deltog i årsmötet som avslutades med gemensam middag på restaurang Fisk.

Årsmöteshandlingar:
Program
Dagordning
Protokoll
Deltagarförteckning (Bilaga 1)
Bokslut med verksamhetsberättelse (Bilaga 2)
Utskottens verksamhet (Bilaga till verksamhetsberättelsen)
Revisionsberättelse (Bilaga 3)
Verksamhetsplan 2015 (Bilaga 4)
Budget 2015 (Bilaga 5)

 

 Stipendiater och pristagare 2015.

 

NVF-medlemmar på årsmötet 2015.