Go to navigation

Sverige

Informationsansvarig:
Annelie Nylander
Trafikverket
172 90 SUNDBYBERG
Telefon: +46 10 123 65 46 
E-post: annelie.nylander@trafikverket.se

Sekretariat:
Christina K Karlsson
VTI
581 95  LINKÖPING
Telefon: +46 13 20 40 73
E-post: nvf@vti.se

 

 

BESÖK PORTALEN FÖR TRANSPORTFORSKNING