Go to navigation

Styrelsesmøder

Den danske styrelse mødes onsdag den 28. februar 2017, den 3. maj 2017 og den 31. oktober 2017.

Kontakt NVF-sekretær Marianne Worm (mwo@vd.dk), såfremt du har sager, du gerne vil have behandlet af NVF's danske styrelse.

Referatet af bestyrelsesmøderne kan ses nedenfor:

 Dato

 28. februar 2017

Dokumenter

Referat af møde i NVF's danske bestyrelse .pdf