Go to navigation

Ny arbejdsperiode i Nordisk Vejforum (NVF)

 

Nordisk Vejforum (NVF) starter en ny arbejdsperiode den 1. juli 2020. Perioden løber frem til 31. juni 2024.

 

Strategisk grundlag

Periodens strategiske grundlag bliver FN’s verdensmål. I fokus vil være det teknisk faglige arbejde, men arbejdsgrupperne skal desuden, i det omfang det er relevant, rapportere op mod et antal relevante FN’s verdensmål.

 

Du kan læse mere strategien her:  


NVF's strategi for 2020-2024

NVF Strategy 2020-2024

 

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper, som skal bemandes inden 1. juli 2020. Du kan se beskrivelserne for de enkelte arbejdsgrupper nedenfor.

 

Du kan også læse en kortere, generel brochure her: brochure om NVF.

 

Tilmeldingen åbner i januar 2020. Deadline for tilmelding til arbejdsgrupperne bliver 1. maj 2020.  

 

Kontaktinformationer findes nederst på siden.

  

 

 

De 12 arbejdsgrupper

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper. Du kan læse mere om roller og ansvar for medlemmer, korresponderende medlemmer, formænd og sekretærer her.

 

Du kan læse arbejdsbeskrivelsen for den enkelte arbejdsgruppe ved at klikke på den relevante arbejdsgruppe nedenfor:

 Transport i byer og transportplanlægning

Urban transport and transport planning

  
   

Udformning

Design


   

Vejteknologi

Road technology
   

Trafiksikkerhed

Road Safety
   

Klimakrav i kontrakter

Climate Requirements in Contracts
   

Tunneler

Tunnels
   

Drift og vedligeholdelse

Operation and Maintenance
   

Godstransporter

Haulage
   

ITS - Innovativ brug af data

ITS-Innovative Use of Data
   

Broer

Bridges
   

Nordisk anlægsmarked

The Nordic Construction Market
   

Rekruttering til branchen

Recruitment to the sector

 

Du kan også downloade alle arbejdsbeskrivelser i ét samlet dokument her:
 Nordiske arbejdsgrupper

 
Nordic working groups

Vigtige datoer i 2020 for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer 

1. juli 2020: Perioden begynder

16. september 2020: Kickoff seminar for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer i København

1. november 2020:  Deadline for handlingsplan og eventuelle justeringer i arbejdsbeskrivelsen

23. november 2020: Forbundsmøde i København (Deltagere: formænd og sekretærer samt Forbundsstyrelsen)

 

Kontakt

Du skal kontakte NVF-sekretæren i dit eget land, hvis du vil høre mere og/eller er interesseret i at deltage i en arbejdsgruppe. Det kan du gøre ved at klikke på "navnet" for den relevante NVF-sekretær nedenfor:

Sverige: Annelie Nylander, Trafikverket.

Norge: Marit Due, Statens vegvesen

Finland: Anne Ranta-Aho, Väylä

Island: Pétur Matthiasson, Vegargerdin

Færøerne: Armgarð Steinhólm, Landsverk

Danmark: Marianne Worm, Vejdirektoratet