Go to navigation

Ny arbejdsperiode i Nordisk Vejforum (NVF)

 

Nordisk Vejforum (NVF) starter en ny arbejdsperiode den 1. juli 2020. Perioden løber frem til 31. juni 2024.

 

Strategisk grundlag

Periodens strategiske grundlag bliver FN’s verdensmål. I fokus vil være det teknisk faglige arbejde, men arbejdsgrupperne skal desuden, i det omfang det er relevant, rapportere op mod et antal relevante FN’s verdensmål.

 

Du kan læse mere strategien her:  


NVF's strategi for 2020-2024

NVF Strategy 2020-2024

 

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper, som skal bemandes inden 1. juli 2020. Du kan se beskrivelserne for de enkelte arbejdsgrupper nedenfor.

 

Du kan også læse en kortere, generel brochure her: brochure om NVF.

 

Tilmeldingen åbner i januar 2020. Deadline for tilmelding til arbejdsgrupperne bliver 1. juni 2020.  

 

Kontaktinformationer findes nederst på siden.

  

 

 

De 12 arbejdsgrupper

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper. Du kan læse mere om roller og ansvar for medlemmer, korresponderende medlemmer, formænd og sekretærer her.

 

Du kan læse arbejdsbeskrivelsen for den enkelte arbejdsgruppe ved at klikke på den relevante arbejdsgruppe nedenfor:

 Transport i byer og transportplanlægning

Urban transport and transport planning

  
  

Udformning

Design


  

Vejteknologi

Road technology
  

Trafiksikkerhed

Road Safety
  

Klimakrav i kontrakter

Climate Requirements in Contracts
  

Tunneler

Tunnels
  

Drift og vedligeholdelse

Operation and Maintenance
  

Godstransporter

Haulage
  

ITS - Innovativ brug af data

ITS-Innovative Use of Data
  

Broer

Bridges
  

Nordisk anlægsmarked

The Nordic Construction Market
  

Rekruttering til branchen

Recruitment to the sector

 

Du kan også downloade alle arbejdsbeskrivelser i ét samlet dokument her:
 Nordiske arbejdsgrupper

 
Nordic working groups

Vigtige datoer i 2020 for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer 

1. juli 2020: Perioden begynder

16. september 2020: Kickoff seminar for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer i København

1. november 2020:  Deadline for handlingsplan og eventuelle justeringer i arbejdsbeskrivelsen

23. november 2020: Forbundsmøde i København (Deltagere: formænd og sekretærer samt Forbundsstyrelsen)

 

Kontakt

Du skal kontakte NVF-sekretæren i dit eget land, hvis du vil høre mere og/eller er interesseret i at deltage i en arbejdsgruppe. Det kan du gøre ved at klikke på "navnet" for den relevante NVF-sekretær nedenfor:

Sverige: Annelie Nylander, Trafikverket.

Norge: Marit Due, Statens vegvesen

Finland: Anne Ranta-Aho, Väylä

Island: Pétur Matthiasson, Vegargerdin

Færøerne: Armgarð Steinhólm, Landsverk

Danmark: Marianne Worm, Vejdirektoratet