Go to navigation

Ny arbejdsperiode i Nordisk Vejforum (NVF)

 

Nordisk Vejforum (NVF) starter en ny arbejdsperiode den 1. juli 2020. Perioden løber frem til 31. juni 2024.

 

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper, som skal bemandes inden 1. juli 2020. Du kan se beskrivelserne for de enkelte arbejdsgrupper nedenfor.

 

Du kan også læse en kortere, generel  brochure om NVF.

Tilmeldingen åbner i januar 2020. Deadline for tilmelding til arbejdsgrupperne bliver 1. maj 2020. 

 

Kontaktinformationer findes nederst på siden.

 

 

 

 

Strategisk grundlag

Periodens strategiske grundlag bliver FN’s verdensmål. I fokus vil være det teknisk faglige arbejde, men arbejdsgrupperne skal desuden, i det omfang det er relevant, rapportere op mod et antal relevante FN’s verdensmål.

 

Du kan læse mere i NVF's strategi for 2020-2024

 

 

 

 

De 12 arbejdsgrupper

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper. Du kan også læse et samlet dokument, som rummer  alle arbejdsbeskrivelserne.

 

Du kan læse arbejdsbeskrivelsen for den enkelte arbejdsgruppe ved at klikke på den relevante arbejdsgruppe nedenfor:

  1. Transport i byer og transportplanlægning 
  2. Udformning
  3. Vejteknologi
  4. Trafiksikkerhed
  5. Klimakrav i kontrakter
  6. Tunneler
  7. Drift og vedligeholdelse
  8. Godstransport
   9. ITS
  10. Broer
  11. Nordisk anlægsmarked

 

Kontakt

Du skal kontakte NVF-sekretæren i dit eget land, hvis du vil høre mere og/eller er interesseret i at deltage i en arbejdsgruppe. Det kan du gøre ved at klikke på "navnet" for den relevante NVF-sekretær nedenfor:

Sverige: Annelie Nylander, Trafikverket.

Norge: Marit Due, Vegvesen

Finland: Anne Ranta-Aho, Väylä

Island: Pétur Matthiasson, Vegargerdin

Færøerne: Armgarð Steinhólm, Landsverk

Danmark: Marianne Worm, Vejdirektoratet 

 

Vigtige datoer i 2020 for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer 

1. juli 2020: Perioden begynder

16. september 2020: Kickoff seminar for arbejdsgruppernes formænd og sekretærer i København

1. november 2020:  Deadline for handlingsplan og eventuelle justeringer i arbejdsbeskrivelsen

23. november 2020: Forbundsmøde i København (Deltagere: formænd og sekretærer samt Forbundsstyrelsen)