Go to navigation

Det danske netværk Udformning har følgende arbejdsområder:

  • Udformning af veje og gader
  • Universel udformning af transportsystemet
  • Klimatilpasning

Derudover er dette netværk koblet op på arbejdsgruppen Veje og stier i åbent land i vejregelorganisationen. Information vedr. denne gruppe kan tilgås via dette link.

Der koordineres samtidigt også med vejregelgrupper som Tilgængelighed for alle, Byernes trafikarealer og Letbane.

Netværkets handlingsplan for perioden 2017-2020 kan læses her

 Dato Dokumenter 

27. juni 2017

 NVF Netværksmøde 1
27. juni 2017  Bilag 1 Selvkørende Biler