Go to navigation

Det danske netværk Transport i byer og transportplanlægning har følgende arbejdsområder:

  • Mobilitetsplanlægning
  • Varetransport i byer
  • Strategisk udvikling af transportsystemet
  • Planlægningsmetodik
  • Samfundsøkonomi

Derudover er dette netværk koblet op på arbejdsgruppen Byernes trafikarealer i vejregelorganisationen. Information vedr. denne gruppe kan tilgås via dette link.

Der koordineres samtidigt også med vejregelgrupper som Kollektiv trafik på veje og Letbane.

Netværkets handlingsplan for perioden 2017-2020 kan læses her

 Dato  Dokumenter
8. februar 2017 Kort referat fra opstartsmødet NVF-gruppen DK Transport i Byer og Transportplanlægning.docx