Go to navigation

Det danske netværk Trafiksikkerhed og transporter har følgende arbejdsområder:

  • Kørekortuddannelse
  • Kørelæreruddannelse
  • Bløde trafikanter
  • Effektive og sikre transporter
  • Ulykkesstatistik
  • Trafiksikkerhedsplaner

Derudover er dette netværk koblet op på arbejdsgruppen Trafiksikkerhed i vejregelorganisationen. Information vedr. denne gruppe kan tilgås via dette link.

Der koordineres samtidigt også med vejregelgrupper som Veje og stier i åbent land samt Byernes trafikarealer.

Netværkets handlingsplan for perioden 2017-2020 kan læses her

 Dato Dokumenter