Go to navigation

Det danske netværk Digitalisering har følgende arbejdsområder:

  • Automatiseret kørsel
  • Cooperative ITS
  • Mobility as a service (MaaS)
  • Systemudvikling og forvaltning
  • Modeller for vej- og geodata

Derudover er dette netværk koblet op på arbejdsgruppen IT på vej i vejregelorganisationen. Information vedr. denne gruppe kan tilgås via dette link.

Netværkets handlingsplan for perioden 2017-2020 kan læses her

 Dato Dokumenter