Go to navigation

Det danske netværk Broer og Tunneller har følgende arbejdsområder:

  • Effektiv brodrift
  • Anvendelse af ny broteknologi
  • Brodimensionering
  • Effektiv tunneldrift
  • Valg af tunnelløsninger
  • Ny tunnel-teknologi
  • Sikkerhed i tunneller

 

Derudover er dette netværk koblet op på arbejdsgruppen Bygværker i vejregelorganisationen. Information vedr. denne gruppe kan tilgås via dette link.

Der koordineres samtidigt også med vejregelgruppen Udstyr for veje og bygværker.

Netværkets handlingsplan for perioden 2017-2020 kan læses her

 Dato Dokumenter
 07.06. 2017

Referat af møde 7.juni 2017

 02.10.2017 Referat af møde 2. oktober 2017