Go to navigation

Danske Netværk

Til forskel fra de andre lande har den danske NVF-afdeling valgt at oprette et nationalt sektorsamarbejde i NVF-regi med en række NVF-netværk.

Disse netværk er ikke underudvalg til de nordiskeNVF-udvalg, men nogle netværk som vi har valgt at etablere i Danmark. Dermed ikke sagt, at der ikke bliver en sammenhæng til det nordiske arbejde, for det gør der. Det skal sikres, at den viden, der deles i de nordiske udvalg, også tilflyder de danske NVF-netværk. Derfor har deltagere i de nordiske udvalg pr automatik en plads i de tilsvarende danske NVF-netværk. 

 

De nationale NVF-netværk kobles op på Vejregelorganisationen,som vil stå for indkaldelse til fællesmøder mellem NVF-netværket og den tilhørende vejregelgruppe.


Du kan læse en oversigt over deltagerne i de danske NVF-netværk her: Danske NVFudvalgs og netværksmedlemmer



Link til vejregelorganisationen.