Go to navigation

 

Danske Netværk

Til forskel fra de andre lande har den danske NVF-afdeling og den islandske NVF-afdeling valgt at oprette nationale sektorsamarbejde i NVF-regi med en række NVF-netværk.

Disse netværk er ikke underudvalg til de nordiskeNVF-udvalg, men nogle netværk som vi har valgt at etablere i Danmark. Dermed ikke sagt, at der ikke bliver en sammenhæng til det nordiske arbejde, for det gør der. Det skal sikres, at den viden, der deles i de nordiske udvalg, også tilflyder de danske NVF-netværk. Derfor har deltagere i de nordiske udvalg pr automatik en plads i de tilsvarende danske NVF-netværk. 

I Danmark kobles de nationale NVF-netværk op på Vejregelorganisationen,som vil stå for indkaldelse til fællesmøder mellem NVF-netværket og den tilhørende vejregelgruppe.

 

De danske udvalgsmedlemmer kan ses Danske udvalgsmedlemmer NVF.pdf.

 

Link til vejregelorganisationen