Go to navigation

Bidrag - förstudier och utvecklingsprojekt

Nordiskt Vägforum, svenska avdelningen vill uppmuntra medlemmar i föreningen att söka bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt. Ett stöd till utvecklingsprojekt har därför inrättats.

2016 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Sista ansökningsdag för medel 2016 var den 21 september 2016.

Följande projekt har tilldelats projektmedel:

 • Förenklad testmetod för att avgöra vägbeläggningars damningsbenägenhet.
  Projektledare: Mats Gustafsson, e-post: mats.gustafsson@vti.se
  Organisation: VTI
 • PROLIFE (Prolonging Lifetime of Old Steel and Steel-Concrete Bridges).
  Projektledare: Peter Collin / Victor Vestman, e-post: peter.collin@ramboll.se / victor.vestman@ramboll.se
  Organisation: Luleå Tekniska Universitet, LTU / Ramböll

 

 

2015 års stöd till förstudier och utvecklingsprojekt

Sista ansökningsdag för medel 2015 var den 1 september 2015.

Följande projekt tilldelades projektmedel:

 • Nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage.
  Projektledare: Jonatan Gehandler, e-post: jonatan.gehandler@sp.se
  Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering.
  Projektledare: Höskuldur Kröyer.
  Kontaktperson: Åse Svensson, e-post: ase.svensson@tft.lth.se
  Organisation: Lunds tekniska högskola
 • Bilförare med åldersrelaterade nedsättningar - tester och hjälpmedel.
  Projektledare: Birgitta Thorslund, e-post: birgitta.thorslund@vti.se
  Organisation: VTI

Mer information och anvisningar för ansökan

Utdelade stöd till förstudier och utvecklingsprojekt