Go to navigation

NVF-2020-2024: Deltag i de nye arbejdsgrupper

0101/05/2020

NVF 2020-2024

In English below

 

 

 

Den 1. juli 2020 starter en ny fireårsperiode i NVF, og du kan nu melde dig til periodens arbejdsgrupper. Deadline for tilmelding er 1. maj 2020.

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper:

 • Transport i byer og transportplanlægning (4-årig)
 • Udformning (4-årig)
 • Vejteknologi (4-årig)
 • Trafiksikkerhed (4-årig)
 • Tunneler (4-årig)
 • Drift og vedligeholdelse (4-årig)
 • Godstransporter (4-årig)
 • Broer (4-årig)
 • Klimakrav i kontrakter (2-årig)
 • ITS- innovativ brug af data (1-årig)
 • Nordisk anlægsmarked (1-årig)
 • Rekruttering til branchen (1-årig)

 

Læs mere på  NVF’s hjemmeside,  og meld dig til en af arbejdsgrupperne.

Strategien findes både i en dansk og en engelsk version.

Yderligere information kan fås hos: NVF-sekretær Marianne Worm,  mwo@vd.dk, eller dit eget lands NVF-sekretær.

 

 

NVF 2020-2024

A new work cycle of NVF, 2020-2024, starts on 1 July 2020. Deadline for signing up for a working group is 1 May 2020.

We have established 12 working groups:

 • Urban transport and transport planning (4 years)
 • Design (4 years)
 • Road technology (4 years)
 • Road safety (4 years)
 • Tunnels (4 years)
 • Operations and maintenance (4 years)
 • Haulage (4 years)
 • Bridges (4 years)
 • Climate requirements in contracts (2 years)
 • ITS – innovative use of data (1 year)
 • The Nordic construction market (1 year)
 • Recruitment to the sector (1 year)

Read the strategy and the terms of reference for each working group on NVF’s website.

Contact us for more information on working group sign-up:

 

.

Tillbaka