Go to navigation

NVF Årsmöte, svenska avdelningen

0303/03/2020

 

 

 

 

 

Årsmöte för NVF:s svenska avdelning 

3 mars 2020

Mötet äger rum på Royal Vikings konferensavdelning (rum skyltat NVF årsmöte) Vasagatan 1, Stockholm

Program

11.30-12.00       Registrering

12.00–13.00       Lunch

13.00                  Välkommen, NVF ordförande Lena Erixon,
                            Trafikverkets Generaldirektör.

13.05                  Geofencing
                            Stockholms stad arbetar brett med utvecklingen av geofencing inom ett flertal test- och utvecklingsprojekt. Nu ska även ökat fokus läggas på
                            
hur staden som stor inköpare kan påverka transporter och inför 2021 finns ett uppdrag om att inleda utrullning av geofencing för
                            hastighetsbegränsning 
i stadens egna fordon, en flotta på ca 900 bilar.
                            
Robin Billsjö, godsstrateg, Stockholms stad, trafikkontoret

13.30                   Kan vi skrämma djur från vägen för att förhindra viltolyckor? Can we scare animals off the road to prevent accidents?
                            (föredraget kommer att hållas på Engelska)
                             
Postdoctoral researcher, Manisha Bhardwaj, PhD, SLU, department of Ecology, at the Grimsö wildlife research station, NVF stipendiat 2019

13.45                    Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplanering för hållbar stadsutveckling (SITS)
                              Sofia Eckersten, doktorand vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH, NVF stipendiat 2018.

14.00                    Utdelning av NVF:s pedagogiska pris

14.20                    Via Nordica 2020
                              Senaste nytt om kongressen som äger rum i Malmö 10-12 juni.
                              Jonas Bäck, NVF kommunikatör   
      

14.30                     Årsmötesförhandlingar, se separat utskick av handlingar

15.00                   SlutTillbaka