Go to navigation

300 000 i potten för bidrag till utvecklingsprojekt

1010/06/2019

Den svenska avdelningen av Nordiskt vägforum vill uppmuntra medlemmar att söka bidrag till utvecklingsprojekt. Det är nu hög tid att söka bidrag för 2019 års utvecklingsprojekt.

Projekt ska innehålla idéer om hur man möter de utmaningar som NVF identifierat i sin strategi
- Säkra och miljövänliga transporter
- Kvalitet och resursoptimala transporter
- Kompetenta och effektiva organisationer
- Innovation och förnyelse

Projektmedel ansöks hos styrelsen och delas ut 1 gång per år. Sista ansökningsdag för medel 2019 är den 2 september. Besked om beviljande sker efter NVF styrelsemöte den 16 september.

Mer information finns här:
http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/bidrag-forstudier-och-utvecklingsprojekt/


Tillbaka