Go to navigation

Sub 400 för Via Nordica!

0808/05/2019

Tiden går fort. Det är mindre än 400 dagar, och snart bara ett år kvar, till startskottet går för Nordiskt vägforums stora kongress Via Nordica. Kongressen hålls i Malmö den 10-12 juni 2020.

- Jag ser verkligen fram emot att inviga Via Nordica. Vi har ju valt ett mycket spännande tema som är ”Future mobility – sustainable ways”, säger Lena Erixon, generaldirektör för svenska Trafikverket och nuvarande ordförande för Nordiskt vägforum, åren 2016-2020.

- Temat är ju högaktuellt. Varje dag läser vi om och pratar om hur våra transporter och resor ska kunna fungera när vi står inför klimatförändringar. Vi vill att programmet ska spegla det på ett spännande sätt, fortsätter Lena Erixon.

Programmet har börjat ta form. Projektgruppen har börjat boka talare. Det blir representanter från svensk, nordisk och europeisk politik. Det blir också talare från några av de större företagen både inom fordonsindustrin och från energibranschen.

- Hur lång tid tar det innan majoriteten av både resor och transporter sker med självkörande och elektriska fordon? Är det i så fall lösningen på våra problem? Och hur förändras infrastrukturen, våra samhällen och vårt sätt att leva av den utvecklingen? Det är frågor vi nog kan få intressanta svar på under våra tre kongressdagar, säger Annelie Nylander, svensk avdelningssekreterare och nuvarande förbundssekreterare för NVF och den som leder projektgruppen.

Torsdagen den 11 juni, kongressens mittendag kallas också ”Day of the Committees” då den anordnas av de tio utskotten för NVF.

- Vi håller som bäst på att planera vår del av programmet. En av våra sessioner heter ”Innovative solutions for sustainable cities” och den kommer att kretsa kring hur innovativa lösningar kan öka användandet av kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Det är en spännande utveckling som pågår just nu, säger John Hultén, ordförande i utskottet Transporter i städer och transportplanering.

Via Nordica har redan nu en webbplats www.vianordica2020.se . Du kan också läsa mer om kongressen på www.nvfnorden.org. Programmet kommer vara klart under hösten och början av december 2019 kommer  anmälan att öppna.

Fotograf är Elin Gårdestig, Trafikverket

Tillbaka