Go to navigation

Fagseminar om bytransport og byutvikling i et endringsperspektiv

0101/11/2017

Utvalgene Utforming og Klima og miljø arrangerer et åpent seminar om Bytransport og utvikling i endring 1.og 2. november 2017,  i Bergen, Norge. Den røde tråden i seminaret er hvordan vi balanserer mange ulike målsettinger i arbeidet med bytransport og byutvikling.

Påmelding, praktiske opplysninger og registrering finner du her: Registrering for bytransportseminar

Her kan du laste ned det foreløpige programmet.

 Seminaret tar blant annet opp følgende tema: 

  • Hvilke rammer har vi for å nå by- og transportpolitiske målsettinger?

  • Klimasmarte transportløsninger og reduksjon av utslipp

  • Kollektivtrafikk som gate- og byutvikler

  • Førerløs samkjøring? Hvordan påvirker trendene gatene og byene?

  • Bilfritt sentrum

  • Klimatilpasning

Seminaret arrangeres i Bergen, Norge, av NVF Utforming og NVF Klima og miljø

Vi sees i Bergen!

Tillbaka