Go to navigation

Öppet NVF seminarium "Högkapacitetsfordon i Sverige 74 ton och 34 m"

04/12/2014

Under förmiddagens studiebesök genomförs presentation av Volvo Lastvagnars produktprogram och du erbjuds möjlighet att provköra ett flertal olika lastbilsekipage. Anmäl ditt deltagande omgående, då antalet platser är begränsat.

Vid eftermiddagens seminarium diskuteras implementering av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter på väg i Sverige. Lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton och längder upp till 34 m väntas bidra till att klara klimatmålen. Seminariet diskuterar vad detta innebär för infrastruktur, trafiksäkerhet och fordonsutformning. Bestämmelser för nya fordon presenteras och du får tillfälle att ställa frågor till experter.

Seminariet är öppet för alla intresserade.

Tid:              Torsdag 4 december 2014 kl 09.30-17.00

Plats:          Vi möts vid Volvo Truck Driving Ground (VDC) på Torslanda.

Infart sker via TLA-port från Sörredsvägen. Klicka för karta.

  

Anmälan:   Anmälan senast den 3 november till NVF Sverige via webformulär på NVF Norden eller sänd namn, företag, fakturareferens, faktureringsadress och telefonnummer till:

Catharina Arvidsson  
NORDISKT VÄGFORUM (NVF)
c/o VTI
581 95 LINKÖPING 
Tel: 013 - 20 43 32               

e-post: nvf@vti.se

e-post: catharina.arvidsson@vti.se

 

Avgift:        Seminarieavgift 500 SEK faktureras av NVF Sverige.

Studenter inskrivna vid teknisk högskola betalar 200 SEK.

Medlemmar i NVF Fordon och Transporter deltar utan kostnad.

 

Program

Studiebesök hos Volvo Lastvagnar, Torslanda

09.30          Samling, registrering, kaffe, Volvo Truck Driving Ground (VDC)

10.00          Volvo Lastvagnars produkter.

Provkörning av lastbilar.

12.00          Lunch serveras.

 

Seminarium 4 december kl 13.00-17.00

Högkapacitetsfordon i Sverige 74 ton och 34 m

Volvo Lastvagnar, Torslanda

Moderator: Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

Program:

13.00    Seminariet öppnas, Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.

13.05    Nyttan med längre och tyngre fordon för godstransporter på väg.

              Representant från Näringsdepartementet (preliminärt).

13.30    Nya regler för användning av HCT fordon i Sverige.

              Mats Willén, Transportstyrelsen.

13.50    Besiktning och tekniska krav på fordon för att bli HCT godkända.

              Anders Gunneriusson, Transportstyrelsen.

14.10    Anpassning av infrastruktur för implementering av lastbilar på 74 ton och upp till 34 m.

              Petter Åsman, Trafikverket.

14.30   Erfarenheter med bruttovikt 76 ton i Finland.

              Sakari Backlund, SKAL.

14.50   Kaffe/Te/Frukt paus.

15.10    Uppdatering av vägars geometri, bärighet, skyddsanordningar m.m.

             Johan Granlund, WSP.

15.30    Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas?

             Lena Larsson, Volvo Lastvagnar.

             Per Olsson, Parator.

16.00    Paneldebatt och frågor till föredragshållarna.

17.00    Avslutning.

Varmt välkomna!

NVF Fordon och Transporter.

Asbjörn Johnsen       Mads C Oppegaard    Mårten Johansson    Johan Granlund

 
Tillbaka