Go to navigation

06/11 2019

Seminarium om tunnelsäkerhet 6. - 7. november, 2019

Den 6. og 7. november håller NVF:s tunnelutskott seminarium om tunnelsäkerhet. Seminariet hålls i Köpenhamn och temat är ”Möjligheter och risker med ny teknik i komplexa...

Mer