Go to navigation

Vision:

 • Kompetens utan gränser

Syfte:

 • Främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och transportsektorn genom samarbete mellan yrkesverksamma i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige
     

Roll:

 • Utbyta information, kunskap, erfarenheter och best practice mellan de nordiska länderna 

 

NVF:s vision på de sex nordiska språken samt på engelska: 

 • Danmark, Nordisk vejforum- kompetence uden grænser

 • Finland, Pohjoismaiden Tieja Liikenneforum - rajatonta osaamista

 • Färöarna, Norrønt vegforum - førleiki uttan mark

 • Island, Norræna vegasambandið - hæfni án takmarkana

 • Norge, Nordisk vegforum - kompetanse uten grenser

 • Sverige, Nordisk vägforum - kompetens utan gränser

 • Engelska, Nordic Road Association - Expertise without frontiers