Go to navigation

01/11/2017

Bytransport og byutvikling i endring

NVF-utvalgene Utforming og Klima og miljø arrangerer åpent seminar om byutvikling og transportløsninger. Hvordan balansere ulike målsettinger og komme fram til gode...Mer