Go to navigation

20/08/2013

NVF rapport om högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet

Rapport 01-2013 sammanfattar NVF seminariet Högkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet, vilket hölls 19 mars på Arlanda. Mer

15/08/2013

Effektivare transporter av farligt gods i Sverige och Spanien

Det är nu tillåtet för ADR-transporter med alla modulfodon som används i Sverige, både fordon med dolly men också de som har link eller påhängsvagn med kärra.Mer