Go to navigation

05/06/2013

Ny rapport fra NVFs representant i PIARC

Suppo Toivonen, vår tekniske rådgiver ved PIARCs sekretariat i Paris, rapporterer fra perioden februar-mai 2013.Mer