Go to navigation

23/04/2013

Innovativa samverkanslösningar

Utskott Organisering och marknad och Trafikverket bjuder in till ett heldagsseminarium i Stockholm den 23 april med temat samverkan mellan beställare, konsult och...Mer