Go to navigation

Ny strategisk period i fokus på novembermötet

06.12.2016

Nu finns det förslag framtagna för hur samtliga utskott inom Nordiskt vägforum ska arbeta under de kommande åren. Förslagen presenterades för förbundsstyrelsen under det första svenska förbundsmötet som hölls i Trafikverkets lokaler i Solna i Sverige i slutet av november.

– Det är ett ambitiöst och bra arbete som gjorts av de tio utskotten, sa Lena Erixon, ordförande för Nordiskt Vägforum och generaldirektör för det svenska Trafikverket.

Vart fjärde år byts ordförandeskapet och sommaren 2016 tog Sverige över. Ordförandeskapet avslutas med konferensen Via Nordica som 2020 hålls i Malmö, Sverige. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon är ordförande.

– Det är ett värdefullt forum och vi ser att vi kan lära mycket av varandra. Jag kommer ser fram emot att leda arbetet i NVF de närmaste fyra åren, sa Lena Erixon.

Under mötet i Solna i november presenterade utskotten sina utkast till arbetsplan för hur de ska arbeta under de kommande åren. Utskottens antal har minskats från 14 till 10 och ska nu arbeta enligt den nya formen. Det ska var mer fokus på det nordiska samarbetet, där kompetens och inte nationalitet ska stå i fokus. Arbetsplanerna kommer att fastställas av förbundsstyrelsen på möte i Köpenhamn i början av juni nästa år.

– Det är en resa vi ska göra tillsammans men det är av största vikt att det är kompetens och samarbete och inte nationalitet som är vägledande i allt utskottsarbete. Det kommer att vara svårt till en början men många av utskottens förslag till arbetssätt var inspirerande att höra säger Annelie Nylander som är förbundssekreterare för Nordiskt Vägforum.

Vid förbundsmötet medverkade också Baltic Road Association med representanter för väghållarmyndigheterna i de baltiska grannländerna Estland, Lettland och Litauen. De berättade om sin verksamhet och konferensen Baltic Roads som hålls i Tallinn 2017.

Tunnelutskottets ordförande Harald Buvik

 

 

 

  

 

Tunnelutskottets ordförande Harald Buvik.

Tillbaka