Go to navigation

Registreringen till Via Nordica är öppen

10.12.2019

Anmälan till Via Nordica har öppnat och det preliminära programmet är nu klart. Gå in på kongresswebben och anmäl dig redan idag. Läs mer här: www.vianordica2020.se

Via Nordica anordnas vart fjärde år och avslutar Sveriges ordförandeskap i Nordiskt Vägforum. Via Nordica hålls i Malmö 10-12 juni 2020, Sverige.

 

 

 

Tillbaka