Go to navigation

Ny rapport publicerad som resultat av stöd från NVF: Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering

14.03.2017
NVF Sverige delar årligen ut stöd till förstudier och utvecklingsprojekt. Stöd utdelat 2015 till Lunds tekniska högskola har resulterat i rapporten Cykling under vintermånaderna - förstudie om exponering.

Rapporten är skriven av Höskuldur Kröyer, LTH samt Jenny Eriksson, VTI och Åsa Forsman, VTI.
Tillbaka