Go to navigation

Referensgruppen för Via Nordica möttes i Malmö

11/09/2017

Referensgruppen för Via Nordica 2010. Från vänster: Jonas Bäck, Per Andersson, Harald Buvik, Kjetil Nergaard, Anne Erikson, Maria Brodde, Marianne Worm, Lotta Ahlbertz, Lars Jonsson och Annelie Nylander.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

Ytterligare ett steg har tagits på väg mot Via Nordica 2020. Den 11 september träffades referensgruppen för första gången fysiskt, i Malmö där konferensen äger rum om två och ett halvt år, 10-12 juni 2020.

Referensgruppen består av de tio utskottens representanter i arbetet med Via Nordica samt den svenska NVF-sekreteraren Annelie Nylander och NVF-kommunikatören Jonas Bäck. Med i gruppen är också projektledaren Lotta Ahlbertz, från kongressbyrån MKON.

Bland annat diskuterades vad vi lärt oss från tidigare konferenser (i Reykjavik och Trondheim med flera), konferensens innehåll, och hur upplägget för den så kallade utskottsdagen som hålls på konferensen andra dag, torsdagen 11 juni 2020, ser ut. Vi lyfte frågan om vilket språk konferensen ska använda (skandinaviska eller engelska som den svenska avdelningsstyrelsen måste besluta), informerade om hur budgeten ser ut och vilka förslag det kan finnas på tema och huvudtalare. Dagen avslutades med en rundvisning på konferenscentret Malmö Live, där Via Nordica äger rum.

På bilden syns, från vänster:
Jonas Bäck, Per Andersson, Harald Buvik, Kjetil Nergaard, Anne Erikson, Maria Brodde, Marianne Worm, Lotta Ahlbertz, Lars Jonsson och Annelie Nylander.

Tillbaka