Go to navigation

Via Nordica 2016 - ideer og innspill

25/10/2013

I 2016 skal Via Nordica-kongressen arrangeres i Trondheim. Datoene er 8. til 10. juni og vertsskap er NVF Norsk avdeling. Ut fra erfaring med tidligere kongresser forventer vi rundt 800-1000 deltagere.

Gyda Austin er ansatt som prosjektleder for kongressen. Til daglig arbeider hun som planleggingsleder i Statens vegvesen Region øst. Det er også oppnevnt en prosjektgruppe for kongressen. Disse er med i prosjektgruppa:

  • Gyda Austin, Statens vegvesen
  • Asbjørn Johnsen, Statens vegvesen
  • Gunn Enge, Statens vegvesen
  • Liv Bulling, Statens vegvesen
  • Tore Hoven, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Lillian Fjerdingen, Norconsult

Prosjektgruppen ønsker å bidra til utvikling og kanskje også en fornyelse av kongressen. Bl.a. ved å se på muligheten til å utfordre den tradisjonelle formidlingsmåten med foredrag fra en talerstol, sammen med en powerpoint. Prosjektgruppen foreslår "nytenking og innovasjon" som profil for kongressen.

Kom med innspill!
Prosjektgruppen ønsker å utfordre utvalgene i NVF til å komme med innspill til arbeidet med å tenke nytt. Hva ønsker utvalgene å formidle i 2016? Og hvordan kan dere tenke dere å presentere det? Prosjektgruppen ønsker gode forslag og ideer til både form og innhold, som bl.a.:

  • Synspunkt på foreslått profil. Hvordan kan den gjøres tydelig?
  • Hvordan bør formidlingen skje? Forslag til spennende måter å formidle informasjon på?
  • Bør det være utstilling i forbindelse med kongressen? I såfall - hva bør den inneholde og hvordan bør den organiseres?
  • Ideer til opplegg utenom det faglige?

Vi ønsker også å be utvalgene stå for deler av programmet (parallelle sesjoner) og forslag til innhold i disse må være avklart i løpet av våren 2014.

Hva skjer framover?
Følg med på hjemmesiden til NVF : http://www.nvfnorden.org/ for å holde deg oppdatert på planleggingen av kongressen. NVF har også egen facebook-side: https://www.facebook.com/#!/nvfnorden?fref=ts der vi vil legge ut relevant informasjon om prosessen fram mot kongressen.

Prosjektleder Gyda Austin treffes på: gyda.austin@vegvesen.no

Kom med innspill til prosjektgruppen innen 20. november 2013.

Tillbaka