Go to navigation

NVF-2020-2024: Deltag i de nye arbejdsgrupper

01.05.2020

For English see below.

 

NVF Strategi 2020-2024

Læs alt om den næste NVF-periode, som starter 1. juli 2020, og meld dig til de nye arbejdsgrupper.

Der nedsættes 12 arbejdsgrupper:

 • Transport i byer og transportplanlægning (4-årig)
 • Udformning (4-årig)
 • Vejteknologi (4-årig)
 • Trafiksikkerhed (4-årig)
 • Tunneler (4-årig)
 • Drift og vedligeholdelse (4-årig)
 • Godstransporter (4-årig)
 • Broer (4-årig)
 • Klimakrav i kontrakter (2-årig)
 • ITS- innovativ brug af data (1-årig)
 • Nordisk anlægsmarked (1-årig)
 • Rekruttering til branchen (1-årig)

Læs strategien, og meld dig til en af arbejdsgrupperne her.  

 

NVF Strategy 2020-2024

NVF launches an English version of its strategy.

We have established 12 working groups:

 • Urban transport and transport planning (4 years)
 • Design (4 years)
 • Road technology (4 years)
 • Road safety (4 years)
 • Tunnels (4 years)
 • Operations and maintenance (4 years)
 • Haulage (4 years)
 • Bridges (4 years)
 • Climate requirements in contracts (2 years)
 • ITS – innovative use of data (1 year)
 • The Nordic construction market (1 year)
 • Recruitment to the sector (1 year)

Read the strategy and the terms of references, and sign up for one of the working groups here.

.

Tillbaka