Go to navigation

Geofencing, viltolyckor och hållbarhet på programmet när svenska NVF höll årsmöte

04.03.2020

När den svenska avdelningen av Nordiskt vägforum höll årsmöte den 3 mars var det som vanligt en rad intressanta ämnen på agendan och som lockade medlemmarna.

Geofencing, nya sätt att stoppa viltolyckor och integrering av miljöfunktioner i transportplanering var tre ämnen på mötet som hölls på ett hotell i centrala Stockholm. Ordförande Lena Erixon, tillika förbundsordförande i NVF under det svenska ordförandeskapet, och generaldirektör på Trafikverket hälsade välkommen. Sen stod Robin Billsjö, godsstrateg vid trafikkontoret Stockholms stad för den första programpunkten, om hur Stockholms stad arbetar med utvecklingen av geofencing. Robin Billsjö berättade om hur staden kan bli säkrare och mer miljövänlig och hur gator kan bli attraktiva rum istället för enbart transportleder. Just nu arbetar man med pilotprojekt och nästa år kommer demonstrationsanläggningar att lanseras. Nu ska fokus även läggas på hur staden som inköpare kan påverka transporter. Inför 2021 finns ett uppdrag om att inleda geofencing för hastighetsbegränsning i stadens fordonsflotta på 900 bilar.

Nästa ämne stod Manisha Bardwaj för, doktorand vid SLU som berättade om sin forskning om hur man kan minska antalet viltolyckor, mer specifikt om det går att skrämma bort vilt från vägområdet när det är trafikerat. I Sverige inträffar det mer än 70 000 klövviltsolyckor per år och det kostar samhället årligen mer än 4 miljarder kronor. Forskningen inriktar sig både på att öka trafiksäkerheten för människan och på att skydda viltet. Exempelvis provar man varningssystem för bilister när det finns vilt i vägkanten, och ljud som skrämmer bort viltet när det finns trafik på vägen. En utmaning är att djuren snabbt vänjer sig vid olika ljud. Manisha Bardwaj var NVF-stipendiat 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Lena Erixon och Peter Collin

NVF-stipendiaten 2018 Sofia Eckersten fick sen ordet och berättade om sitt projekt ”Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplanering för hållbar stadsutveckling”. Sofia Eckersten är doktorand vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH. Sofia Eckersten har anordnat ett nordiskt seminarium där man jämförde hur de nordiska länderna arbetar med infrastrukturplanering och för- och nackdelar mellan de olika sätten att arbeta. Länderna delar ungefär samma problem, men visar en del skillnader i sätten att planera och lösa dem. En vanlig utmaning är en komplex styrning.

Efter föredragen var det dags för att dela ut NVF:s pedagogiska pris. I år tilldelas det Peter Collin, professor i brokonstruktion vid Luleå Tekniska Universitet. Det kan du läsa mer om här.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid berättade NVF:s kommunikatör Jonas Bäck om läget i arbetet med kongressen Via Nordica i Malmö 10-12 juni 2020. Mindre än 100 dagar återstår till den öppnar, och han uppmanade alla medlemmar att sprida information om kongressen, som fått temat ”Future mobility – sustainable ways”. Mer om den kan du läsa här.

Avslutningsvis hölls årsmötesförhandlingarna då bland annat en ny avdelningsstyrelse valdes. Den nya styrelsen består av Lena Erixon Trafikverket, Tomas Svensson VTI, Lotta Brännström PEAB Byggföretagens representant, Anna Lundman WSP Innovationsföretagens representant, Mattias Lundberg Stockholm stad Sveriges kommuner och Regioners representant samt Aliaksei Laureshy Lunds universitet, Universitets och högskolors representant , Den nya styrelsen börjar arbeta 1 juli 2020.

Tillbaka