Go to navigation

FN:s globala mål för hållbarhet ramen för NVF:s nästa period

22.11.2019

Det blir ett urval av FN:s mål för hållbarhet som blir ramen för arbetet i nästa period för Nordiskt vägforum. Det beslutades när förbundsstyrelsen träffades i Köpenhamn den 21 november.

Nordiskt vägforum förbundsmöte och förbundsstyrelse hade sina möten under två dagar i Köpenhamn. Fyra olika utskott  redogjorde för sitt arbete på förbundsmötet och på förbundsstyrelsen togs beslut om NVF:s nästa strategi, för perioden 2020-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Trafiktårnet i Köpenhamn

På onsdagens förbundsmöte hos Vejdirektoratet var det var dags för de fyra sista utskotten att berätta om sin verksamhet under det svenska ordförandeskapet, som snart går in på sitt sista halvår fram till sista juni 2020. Övriga utskott har berättat om sin verksamhet på tidigare förbundsmöten.

Mia Stampe Lagergaard från Vejdirektoratet och medlem i utskottet ”Transport i städer och transportplanering” berättade om aktuella frågor i nordisk stadsplanering, bland annat med exempel från Oslo, Trondheim, Helsingfors och Odense. Hon berättade exempelvis om utmaningarna med olika slags trafik till och genom städerna och vika krav det ställer på en hållbar stadsplanering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Mia Stampe Lagergaard från utskottet Transport i städer och transportplanering

Risto Kiviluoma från WSP och medlem i broutskottet tog vid med ämnet ”Technological trends in Nordic bridge engineering” och lyfte bland annat hur ny teknik som 3D-visualisering, BIM och drönare blir inom brobyggande.

Anita Ihs från VTI och ordförande i utskottet ”Drift och underhåll” berättade om ”Nordic research collaboration on winter maintenance of cycle paths and asset management in the Nordic countries”. Bakgrunden till forskningen är att en stor del av olyckorna där cyklister skadas allvarligt är olyckor med sladd. Hon berättade bland annat att metoden sopsaltning blivit populär bland svenska kommuner men att den ställer nya krav på de som sköter halkbekämpning och vinterunderhåll.

Ilkka Kotilainen från Väylä i Finland och ordförande för utskottet ”Digitalisering” talade avslutningsvis om ”Technology and Data to Solve Right Problems” och lyfte exempel från utvecklingen av automatiska och självkörande bilar. Den retoriska frågan ”Skapar vi lösningar på problem som egentligen inte finns” har kommit upp i arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ilkka Kotilainen från utskottet Digitalisering 

På förbundsmötet delade också medlemsländerna nyheter om vad som är på gång i deras länder. Där berättade danska generaldirektören Jens Holmboe om att man i Danmark från nästa år börja lägga en asfalt som är mer miljövänlig, genom att slitlagret har ett mindre rullmotstånd för biltrafiken. Därigenom minskar bilarnas bränsleförbrukning med 1,2 procent. Nackdelen är dock att den är dyrare att tillverka. I Norge är det en ny organisation som träder i kraft den 1 januari som bland annat innebär att regioner tar över ansvar för delar av vägnätet i Norge.

Styrelsens avtackade Islands sekreterare Thorir Ingason som medverkade vid sitt sista NVF möte, då han inom kort går i pension. Thorir Ingason har under många år arbetat aktivt och engagerat för samarbete mellan de nordiska länderna både i utskott, Nord FoU och som NVF sekreterare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Thorir Ingason

Viktigaste punkten på förbundsstyrelsemötet, som hölls i Trafiktårnet, var att fastställa strategin för NVF:s nästa period, som Danmark leder under åren 2020-2024. Förslaget som beslutades var att ett urval av FN:s 17 globala hållbarhetsmål ska vara temat för NVF:s arbete under den kommande perioden.

Tillbaka