Go to navigation

FN:s hållbarhetsmål föreslås bli ramen för nästa period

14.06.2019
När NVF:s förbundsstyrelse möttes i Reykjavik den 12 juni var en av punkterna på dagordningen planering av det kommande danska ordförandeskapet. Sommaren 2020 lämnar Sverige över stafettpinnen till Danmark, för Nordiskt Vägforums nästa period 2020-2024.

Jens Holmboe vägdirektör för Vejdirektoratet i Danmark berättade om det danska förslaget till NVF strategi för nästa period, och hur processen fram till övertagandet ser ut.

- Detta är faktiskt näst-sista mötet innan vi behöver vara färdiga. På nästa möte behöver vi fastställa strategin, sa Jens Holmboe.

Förslaget till ny strategi är att FN:s globala hållbarhetsmål blir en ram för NVF:s arbete under nästa period. Arbetet i utskotten ska då kunna kopplas till de 17 hållbarhetsmål FN slagit fast. Även om strategin beslutas senare fanns det stor uppslutning på mötet om att förslaget är bra.

Efter att strategin för nästa period beslutas i november 2019 kan rekrytering av medlemmar till utskotten inledas under våren 2020. Det gör att arbetet kan starta direkt när den danska perioden börjar sommaren 2020.

Andra punkter för förbundsstyrelsen var bland annat en statusrapport från planeringen av Via Nordica-kongressen, information om den globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som hålls i Sverige i februari 2020 samt en diskussion om engagemanget i PIARC World Road Association och kopplingar till arbetet framåt för NVF.

På mötet sa NVF:s förbundsordförande Lena Erixon också ett minnesord över Norges vägdirektör Terje Moe Gustavsen som gick bort tidigare i år. Mötet höll också en tyst minut för honom.

Nästa förbundsstyrelsemöte är i november 2019.

 Bild
Generaldirektören för Islands Vegagerdin Bergþóra Þorkelsdóttir hälsade välkommen till Island och förbundsstyrelsemötet.
Fotograf Jonas Bäck

Tillbaka