Go to navigation

Seminarium om tunnelsäkerhet i oktober

05.04.2019

Den 23-24 oktober håller NVF:s tunnelutskott seminarium om tunnelsäkerhet. Seminariet hålls i Köpenhamn och temat är ”Möjligheter och risker med ny teknik i komplexa trafiktunnlar”.

Seminariets fokus ligger på hur dagens tekniska utveckling såsom digitalisering, BIM, AI (artificial intelligence), molntjänster etc. påverkar tekniska installationer i väg- och järnvägstunnlar.

Under seminariet presenteras och diskuteras ny teknik både avseende dess möjligheter men även avseende dess risker och utmaningar. Seminariet vänder sig till anläggningsägare, förvaltare, drift- och underhåll, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter samt system- och produktleverantörer inom Norden.

Läs mer här.

Kontaktperson Harald Buvik; harald.buvik@vegvesen.no


Tillbaka