Go to navigation

Søk på NVF-stipend for 2019

05.02.2019

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.

Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap.

Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet eller forskningsarbeidet og budsjett.

Les mer om stipendordningen på NVFs hjemmesider www.nvfnorden.org

Søknadsfrist: 1. mars 2019

 

Merk søknaden med “NVF-stipend 2019” og send til:

Marit Due

NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO

Telefon: 90530801

E-post: marit.due@vegvesen.no

Tillbaka