Go to navigation

Nordisk trafiksäkerhet och kongressen Via Nordica två fokuspunkter i Oslo

.11.2018

NVF:s förbundsmöte och förbundsstyrelsemöte hölls i Oslo den 21 och 22 november 2018. Bland annat var planeringen av kongressen Via Nordica 2020 och utvecklingen av trafiksäkerheten i de nordiska länderna två av de ämnen som diskuterades.

På förbundsmötet presenterade som brukligt tre av NVF:s utskott hur deras arbete går framåt och vad de prioriterar i form av exempelvis seminarier och webinarier. Tunnelutskottet, Trafiksäkerhetsutskottet samt Klimat och miljö stod på tur denna gång.

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Förbundsmötets deltagare

Anne Eriksson från utskottet Trafiksäkerhet berättade om utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet i de nordiska länderna. Hon redogjorde för hur utvecklingen ser ut i de nordiska länderna, som alla ligger långt fram jämfört med EU-länderna, och även globalt sätt. Hon berättade också om hur användbart NVF kan vara i kunskapsutbyte länder emellan.

– NVF är ett mycket användbart nätverk i arbetet med trafiksäkerhet. Där finns det viktiga kontakter med ”easy access”, sa Anne Eriksson.

– Det är också ett sätt att få ny värdefull kunskap från de andra nordiska länderna, in i den egna organisationen, som man kommer ifrån, fortsatte hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Anne Eriksson - Trafiksäkerhetsutskottet

Hur digitalisering kan hjälpa till med en mer tillförlitlig olycksstatistik var en av saker som togs upp i den efterföljande diskussionen.

Negativt i utvecklingen är att många länder upplever en stagnation i minskningen av döda och svårt skadade. En faktor som skulle kunna häva stagnation är dock ny teknologi i form av självkörande fordon, menade några mötesdeltagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Signe Nyhuus - Klimat och miljöutskott

Onsdagens förbundsmöte föregicks av ett möte på förmiddagen där de nordiska sekreterarna mötte representanter från de olika utskotten och projektledningen för NVF:s kongress Via Nordica, som äger rum i Malmö 10-12 juni 2020. Diskussionen kom bland annat att handla om hur vi får en röd tråd genom kongressen, som dels ska löpa genom hela kongressen, med det gemensamma programmet på torsdagen och fredagen och utskottens dag på torsdagen, och dels ska koppla till temat ”Future mobility – sustainable ways”.

Presentationer från mötet:

NVF PP årsmøte Oslo 21nov 2018

Traffic safety - what is happening Oslo meeting NVF board Anne

Tunnelutvalget_Presentasjon til forbundsstyret 211118

 

Författare: Jonas Bäck
Fotograf: Annelie Nylander

 


Tillbaka